Water. Hoe sta jij erin?

We werken aan oplossingen die werken in ons Dommelgebied. Toekomstbestendige oplossingen binnen en buiten het watersysteem: het stelsel van rivieren, beken, sloten, gemalen, stuwen en riolen. Oplossingen die verschillende belangen dienen. Daarom bundelen we de kracht in het gebied. De kracht van iedereen: agrariërs, stedelingen, jongeren, deskundigen, creatieven, bestuurders….
Vanaf juni 2016 tot en met april 2017 hebben we in WaterWerkplaatsen samen toegewerkt naar een actieplan om de klimaatbestendigheid van het gebied van Waterschap De Dommel te vergroten.

Voor inwoners

Inwoners_238x158.jpg

WaterWerkplaatsen, op de markt en via Facebook hebben inwoners oplossingen aangedragen.

Voor professionals

Professionals_bruggetje_238x158.jpg

Werk jij in de watersector of aanverwante werkterreinen? Draag bij aan het watersysteem van de toekomst.

Voor studenten

Studenten_238x158.jpg

Studenten en scholieren hebben in een 'battle' vol passie en energie inspirerende en vernieuwende concepten gepresenteerd.

Samen aan de slag

Uitdagingen_luchtfoto_238x158.png

Wat is er gebeurd in juni 2016 en wat is het effect van maatregelen? Feitenanalyses, ‘wat-als-analyses’ en kleinschalige maatregelen zijn uitgevoerd om op korte en lange termijn aan een grotere klimaatbestendigheid te werken.