Waterschap De Dommel - homepage

Vergunningen en regels

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Meer over Vergunningen en regels

Belastingen

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Kwijtschelding aanvragen bel 0411 618 618,
keuze 1, daarna keuze 2

Meer over Waterschapsbelastingen

Ik wil iets melden

Heeft u een klacht of melding over water? Geef de situatie dan online door via Meldpunt water. Spoedgeval? Bel met 0411 618 618

Grondwateronttrekking '17

Sproeiers in wei

Onttrekt u grondwater? Stuur ons dan vóór 1 februari 2018 de jaarlijkse opgave.

Beekdal Groote Beerze

Groote Beerze_4201746_238px.jpg

Minder verdroging en minder wateroverlast door herinrichting van het beekdal.

Beekdal Groote Beerze

Leren over water

Visje in handen

Een leuke aanvulling op water in de klas. Wil je meer leren, wij helpen je op weg.

Leren over water

Dommelpad

Het Dommelpad, ruim 120 kilometer fietsen en wandelen langs de Dommel.

Een wandel- en een fietspad van de oorsprong bij Peer in België tot in 's-Hertogenbosch langs de Dommel