Zwemmen in oppervlaktewater: niet doen

21 juni 2017 Op warme dagen zoeken recreanten extra verkoeling in zwemwater. Ga zwemmen in officieel aangewezen zwemlocaties en niet in ander oppervlaktewater zoals beken, (stads)vijvers en kanalen.

Zwemmen in oppervlaktewater kan risico's met zich meebrengen. Dat geldt altijd, niet alleen bij warm weer. Daarom adviseert het waterschap om niet in het oppervlaktewater te zwemmen.

Na hevige zomerse regenbuien kan via riooloverstorten ongezuiverd rioolwater in oppervlaktewater terecht komen. De kans om ziek te worden van dit water is groot. 

Op veel plekken in Brabant kun je veilig zwemmen of het water ingaan. Deze zwemplassen zijn officieel aangewezen en staan vermeld op www.zwemwater.nl. Bij de aangewezen zwemwaterlocaties wordt ook regelmatig op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid gecontroleerd.