Onttrekkingsverbod voor vier beken opgeheven

25 juli 2017 2017 dreigde een super droog jaar te worden. De buien van afgelopen weken brengen daar een kleine ommekeer in. Het verbod voor het gebruik van water uit vier beken kan worden opgeven. Voor een groot aantal andere beken blijft het verbod echter nog van kracht. Afgelopen maand viel er tussen de 75 en 150 mm neerslag. Lokaal zijn er grote verschillen in het gebied van Waterschap De Dommel. Zo is ten zuidoosten van Eindhoven een normale hoeveelheid van circa 75 mm regen gevallen. Rond ’s-Hertogenbosch viel in diezelfde periode een dubbele hoeveelheid.
Kaart met de hoeveelheid neerslag in de periode van 1 tot en met 24 juli 2017
Grafiek met het neerslagtekort van 1 april t/m 24 juli 2017

De beken waaruit vanaf 27 juli weer water mag worden onttrokken zijn:
•    de Reusel (ten noorden van het Wilhelminakanaal)/Achterste Stroom
•    de Voorste Stroom
•    de Essche Stroom en
•    de Broekleij

Kijk op 'kaart onttrekkingsverboden' voor de beken waar het verbod nog wel geldt.

Te weinig water een bedreiging voor plant en dier en de volksgezondheid

Het jaar 2017 dreigde in juni tot één van de droogste jaren van de afgelopen 50 jaar te gaan behoren. Gelukkig viel er in juli tussen de warme dagen door regelmatig wat neerslag. De statistieken geven aan dat het nu een gemiddeld jaar gaat worden wat neerslag betreft.
Het neerslagtekort, vanaf 1 april opgeteld, was in de 3de week van juni, met een tekort van 150 mm, het grootst. Daar zijn twee maanden met een dubbele maandhoeveelheid regen voor nodig om de waterbalans te herstellen. Gemiddeld valt er 70 mm in één maand. Dit jaar viel er in april 25 mm, in mei 35 mm en in juni 35 mm. Drie maanden dus slechts de helft van de normale hoeveelheid.

Per beek

Een onttrekkingsverbod is een maatregel om te voorkomen dat beken en sloten onvoldoende stroming behouden of mogelijk droogvallen. Drooggevallen beken of stilstaand water levert risico’s op voor het leven in en rond de beek en kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid. In het verleden had het waterschap een systeem van drie regio’s en per regio werd als dat noodzakelijk was een onttrekkingsverbod afgekondigd. Nu gaat dat steeds meer op basis van maatwerk per beek. Voor de Tongelreep bijvoorbeeld gold tussen 30 juni en 17 juli een verbod. En voor de Voorste, Achterste en Essche Stroom is sinds 3 juni een verbod van kracht, dat nu wordt ingetrokken.
Een verbod wordt ingesteld als de hoeveelheid water die door de beek stroomt minder is dan 10% van de gemiddelde afvoer. En wordt weer opgeheven als die afvoer boven de 15% komt en er voldoende neerslag wordt voorspeld. Het water uit de beken is beter geschikt voor beregening dan grondwater, omdat het minder koud is en meer zuurstof bevat.

Klimaatverandering

Extreme droge en natte perioden zullen in de toekomst vaker voorkomen en lopen niet in de pas met het groeiseizoen van gewassen op het land en de behoefte aan water in de natuur. Het is daarom belangrijk dat er voldoende water beschikbaar blijft en dat de watervoorraad ook voor langere termijn wordt beschermd. De klimaatverandering stelt Rijkswaterstaat en de waterschappen voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer met gevolgen voor gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur.