Water onttrekken uit de Tongelreep weer toegestaan

17 juli 2017 Voor de meeste beken in het Dommelgebied onttrekkingsverbod nog wel van kracht.

Afgelopen week heeft het 35 mm aan de Belgische grens tot 60 mm nabij ’s-Hertogenbosch geregend in het gebied van Waterschap De Dommel. De aanvulling is voor de meeste beken echter onvoldoende om het onttrekkingsverbod weer in te trekken. Een groot deel van de neerslag is in de bodem opgenomen en heeft de grondwaterstanden licht verhoogd. De hoeveelheid water in de meeste beken blijft echter onvoldoende. Alleen voor de Tongelreep, de beek waarvoor als laatste een onttrekkingsverbod werd afgekondigd op 30 juni, is het mogelijk het verbod in te trekken. Door deze beek stroomt nu weer voldoende water. Per direct mag er weer onttrokken worden uit de Tongelreep.
De komende dagen worden weer hoge temperaturen verwacht en zal door verdamping de hoeveelheid water eerder minder dan meer worden. Vandaar dat het onttrekkingsverbod voor de andere beken van kracht blijft. Het is ook niet uitgesloten dat een verbod op de Tongelreep opnieuw van kracht wordt als het langer droog blijft.

Overzichtskaart onttrekkingsverbod