3 oktober 2017 derde weerdialoog Someren

25 september 2017 Dinsdag 3 oktober organiseren de gemeente Someren, Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel de derde weerdialoog ‘Weer, een uitdaging!’ Iedereen die mee wil denken en mee wil doen om extreem weer het hoofd te bieden, is op 3 oktober van harte welkom in de Platte Vonder, Nieuwendijk 10 in Someren-Eind. Het programma start om 19.30 uur (inloop vanaf 19:00).

Van praten naar doen

Het motto van deze avond is “van praten naar doen”. Wat hebben de waterschappen en de gemeente Someren gedaan met de informatie en ideeën die tijdens de eerdere bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties verzameld zijn en wat staat er nog te gebeuren?

Maar ook gaat het over wat een ieder zelf kan doen en wat samen opgepakt moet worden. Aanwezigen kunnen aangeven of zij ook in de toekomst mee willen denken over bijvoorbeeld Someren-Noord, Peelrijt, ander landelijk gebied, de glastuinbouw of juist over de bebouwde kom. Om extreem weer zo goed mogelijk het hoofd te bieden, heb je elkaar nodig.

Aanleiding

Directe aanleiding voor deze gesprekken is de wateroverlast van 2016. Maar het gaat niet alleen over te veel water; droogte en de zogenoemde hittestress zijn ook van belang. Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor de economie, natuur en samenleving. Hoe goed overheden, bewoners en ondernemers hun best ook doen, niet alle gevolgen van extreem weer zijn volledig te beheersen. Daarom is een gezamenlijke aanpak van alle partijen noodzakelijk.

Gemeente Someren en beide waterschappen willen samen met inwoners, boeren en ondernemers de kwetsbaarheden in en rondom Someren in beeld brengen en oplossingen bedenken om de kwetsbaarheden te verminderen.

Aanmelden

Iedereen is dan ook van harte welkom tijdens de derde weerdialoog op dinsdag 3 oktober. Aanmelden kan met een mail aan weereenuitdaging@aaenmaas.nl , onder vermelding van ‘derde dialoog Someren’, naam en/of organisatie.