Combinatie aan maatregelen voorkomt blauwalg

9 november 2017 Geen blauwalg in de Donjon gracht in Geldrop dit jaar. Dat is het mooie resultaat van de samenwerking tussen gemeente Geldrop en Waterschap De Dommel. In 2016 en 2017 zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het water te verbeteren en de gracht weer aantrekkelijk te maken voor omwonenden.

De waterkwaliteit van de Donjon is in de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Brood en andere etensresten én uitwerpselen van honden en eenden zorgden voor een te grote aanvoer van voedingsstoffen. Dankzij deze ‘mest’ groeide de blauwalg volop. Daarnaast zorgden de grondwateraanvoer ook voor extra voedingsstoffen in de vijver en de bodemwoelende vis dat het water troebel werd.

Combinatie aan maatregelen

Om de gracht weer aantrekkelijk te maken voor omwonenden heeft de gemeente Geldrop samen met Waterschap De Dommel een combinatie aan maatregelen uitgevoerd. En met succes. Dit jaar is de gracht blauwalg vrij gebleven.

In september 2016 is de gracht tijdelijk droog gelegd. Vissen zijn gevangen en overgezet naar andere wateren. De meeste eenden in de vijver zijn vertrokken. Door informatieborden en communicatie met de buurt is duidelijk gemaakt dat het voeren van eenden met brood niet goed is voor de eend én voor de waterkwaliteit. Om ervoor te zorgen dat hondenpoep minder snel met het regenwater in de gracht spoelt, heeft de gemeente Geldrop een greppel langs de gracht aangelegd.  
In de gracht zijn drijvende eilandjes geplaatst. Deze planten op kokosrollen halen voedingsstoffen weg uit water. Hierdoor krijgt blauwalg minder kans om te groeien.
Drijvende eilandjes met kokosrollen

Het vervolg

Waterschap De Dommel blijft de gracht nog minstens een jaar monitoren. De succesvolle aanpak in Geldrop is een goed voorbeeld voor aanpak van het blauwalgprobleem in stadswateren.