14 december informatiebijeenkomst plannen waterberging en beekherstel Run

7 december 2017 Op donderdag 14 december aanstaande organiseert Waterschap De Dommel tussen 12:00 en 14:30 uur een inloopbijeenkomst in 't Witven, Runstraat 40 in Veldhoven om de voorgenomen plannen voor de watergang de Run toe te lichten.

Op 28 november jl. heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel het projectplan Waterberging en Beekherstel Run traject Grootgoor in ontwerp vastgesteld. De plannen liggen vanaf 1 december gedurende 6 weken ter inzage en belanghebbenden kunnen in die tijd hun zienswijze op het plan kenbaar maken. Via deze link komt u bij de betreffende bekendmaking terecht en kunt u de stukken raadplegen.

Het waterschap vindt het belangrijk dat iedereen, die daar behoefte aan heeft, de gelegenheid heeft om vragen te stellen over de plannen en om erover in gesprek te kunnen gaan. De informatiebijeenkomst is daarvoor bedoeld. Er zijn medewerkers aanwezig van Waterschap De Dommel die uw vragen kunnen beantwoorden en er zijn plankaarten aanwezig waarop alle voorgenomen maatregelen staan. U kunt tussen 12:00 en 14:30 uur vrij binnenlopen voor een gesprek, de koffie of thee staat voor u klaar. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Philip Schellens (pschellens@dommel.nl) of Maurice de Wit (maurice.d.wit@dommel.nl), 0411 618 618