Bestuur en organisatie

Bestuur en commissies

De Dommel is een democratisch orgaan: het bestuur wordt gekozen door de stemgerechtigde inwoners van ons gebied.

Agenda's en verslagen

Vergaderschema's, agenda's en verslagen van het algemeen bestuur en de verschillende commissies.

Begroting en financiën

In de begroting staat wat we volgend jaar gaan doen, welke kosten dat met zich meebrengt en de belastingtarieven.

Werkgebied

Overzicht van het werkgebied van Waterschap De Dommel en de belangrijkste feiten en cijfers.

Taken

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water in Midden- en Oost-Brabant.

Missie

Lees in onze missie welke rol Waterschap De Dommel speelt in de samenleving, nu en in de toekomst.